tepelné izolace a hydroizolace staveb


Odolnost tepelně izolačních desek PIR vůči chemikáliím

Odolnost tepelně izolačních desek PIR vůči chemikáliím

Chemická látka                                          třída odolnosti                     % změna objemu

                                                               I           II          III                     (reakce po 28 dnech při 20ºC)

Kyselina solná konc.                                                                                    poškodí

Kyselina solná 10%                                                      +                                 14

Kyselina sýrová konc.                                                                                 poškodí

Kyselina sýrová 10%                                                                                   poškodí

Kyselina dusičná konc.                                                                                poškodí

Kyselina dusičná 10%                                       +                                           4 – 6

Hydroxid sodný                                     +                                                       2 – 3

Hydroxid sodný  10%                            +                                                       2 – 3

Hydroxid amonný konc.                                    +                                           5 – 6

Hydroxid amonný 10%                          +                                                       4 – 5

 

Etylalkohol                                                           +                                         7 – 11

Metylalkohol                                                         +                                        8 – 11

Butylalkohol                                                          +                                        5 – 9

Benzin                                                    +                                                         < 2

Nafta                                                      +                                                         < 2   

Minerální olej                                          +                                                         < 2

Benzin/Benol 60:40                                +                                                         < 2

 

Benzol                                                                   +                                         4 – 5

Toluen                                                    +                                                         < 2

Chlorbenzen                                                          +                                         3 – 5

Monostyren                                           +                                                         < 2

 

Aceton                                                                             +                              15 – 19

Etylacetát                                                                         +                               8 – 17

Trichloretylen                                                                   +                               8 – 17

Metylchlorid                                                                     +                              19 - 22

Dimetylchlorid                                                                  +                                > 24