tepelné izolace a hydroizolace staveb


Typ GV PARKDACH Tepelná izolace pro parkoviště na ploché střeše a aquaparky

Typ GV PARKDACH    Tepelná izolace pro parkoviště na ploché střeše a aquaparky

PIR izolační desky s vynikajícími tepelně      izolačními a pevnostními vlastnostmi. Desky z tvrdé polyuretanové pěny jsou určeny pro tepelnou izolaci specifických konstrukcí, jako jsou například parkoviště na plochých střechách a zateplení bazénů. Desky jsou oboustranně kašírované speciálním minerálním rounem. 

 

Technická data:

 

Složení:                                               PUR/PIR pěna bez přítomnosti freonů

Vlastnosti:                                           při požáru nedoutnají, ohněm netají, neokapávají,

                                                           biologicky neutrální, neplesnivějící,

                                                           jsou recyklovatelné, odolné proti hnilobě

 

Hustota:                                              > 30 kg/m3 dle EN 1602

 

Pevnost v tlaku při 10-ti% stlačení:       > 150 kPa dle EN 826           

Pevnost v tlaku při 2-ti% stlačení:         < 30 kPa

Pevnost v tahu svislá:                           > 40 kPa dle EN 1607

 

Lambda:                                              0,028 u tloušťky ≥ 80 mm

                                                           0,030 u tloušťky > 80 mm

Propustnost vodních par:                     µ 40 – 200

 

Dlouhodobá teplotní stálost:                 - 20°C až + 90°C

Krátkodobá teplotní stálost:                 + 250°C

 

Nasákavost:                                        cca 3 Vol.% dle EN 12087

 

Krycí vrstva:                                        oboustranně minerální rouno

Hrany:                                                 tupé

Rozměry:                                             500 x 800 mm

Tloušťky:         60 mm             80 mm      100 mm         120 mm           140 mm           160 mm

Balení:              2,88 m2          2,16m2     1,80m2           1,44m2           1,08m2            1,08m2

 

 

U hodnota u tl. 100 mm je 0,27

 

Způsoby pokládky a užití jsou uvedeny na těchto webových stránkách v části: produkty - Způsob pokládky Typ GV PARKDACH