tepelné izolace a hydroizolace staveb


Způsob pokládky Typ GV PARKDACH

Způsob pokládky Typ GV PARKDACH

    

puren®        Tepelná izolace pro parkoviště na plochých střechách

 

Pokládka, návod k montáži a stavebně technické vlastnosti

 

 

Puren – tepelné izolace pro zatěžované plochy vynikají svojí pevností v tlaku a výbornými tepelně izolačními vlastnostmi.

 

 

 

Doporučená skladba:

 


 

- pojížděná deska

- hydroizolace

- puren deska

- parozábrana

- nosná konstrukce

 

 

Způsoby pokládky:

 

- volná pokládka

- lepení PU lepidlem

- lepení asfaltovým    

  lepidlem

- pokládka a zalití

  horkým asfaltem

 


Vlastnosti: tepelně izolační desky jsou vyráběny z tvrdé polyuretanové pěny dle EN 13165, s hodnotou λ = 0,030 pro tloušťky < 80 mm a s hodnotou λ = 0,028 pro tloušťky ≥ 80 mm. 

Desky jsou oboustranně opatřeny speciální difúzně otevřeným kašírováním.

 

Formát:

600 x 600 mm

 

Hrany:

Tupé

 

Přednosti:

- malá stavební výška střešního pláště

- úspora finančních nákladů

- možnost pokládky do horkého asfaltu

- bezpečné zpracování pojížděné plochy litím i kobercovou pokládkou

- možnost svářet jednotlivé hydroizolační vrstvy

- mnohostranně použitelné s malým prořezem

 

Užitkové vlastnosti:

- trvalá teplotní stálost: - 20ºC až  + 90ºC

 

 


                

 

 

- krátkodobá teplotní stálost: + 250ºC

- objemová stálost: 150 kPa při 10% stlačení ( dle EN 826

- nasákavost: cca 3 obj.% dle EN 12087

- pro svou  pevnost jsou vhodné pro stavby s vysoce namáhanými plochami

- vysoká odolnost proti sání větru v lepených skladbách

- nepatrné zatížení nosné konstrukce vlastní hmotností tepelné izolace

- vysoká odolnost proti stárnutí

- vysoká odolnost proti chemikáliím, které se vyskytují ve stavebnictví a rozpouštědlům

 

Poznámka:

U tloušťky 100 mm je hodnota U = 0,27 W/mK

» obustranně difúzně otevřené speciální minerální rouno

 

» vysoce kvalitní PUR/PIR deska dodávaná v tloušťkách:

60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160mm

 

     

puren®  Typ GV 028/030

 

Návod k pokládce lepením:

 

Skladování a přeprava:

puren tepelně izolační desky přepravujeme a skladujeme vždy v originálním balení tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy

 

Pokládka:

puren desky lze klást na betonovou i  dřevěnou konstrukci. Dále i na nosný trapézový plech.

Díky stupňovitému zámku po celém obvodu nedochází ke vzniku tepelných mostů. Obdobné vyloučení vzniku tepelných mostů dochází i při pokládce tepelně izolačních desek ve více vrtvách.

Desky je nutno při pokládce na parozábranu pevně srážet k sobě, aby nedocházelo je vzniku spár.

 

Pokládka lepením za studena:

 

Pro lepení za studena se používají těžce hořlavá lepidla na bázi polyuretanů nebo na bázi bitumenu.

 

Lepení s puren lepidly:

 

Při pokládce s PU lepidly se desky ukládají v pásem do předem rozprostřeného lepidla. Lepidlo se rovnoměrně nanese tak, aby lepená plocha tvořila nejméně 20% plochy tepelně izolačních desek.

PU lepidlo je třeba vždy nanést v místě, kde dochází ke styku dvou sousedních desek.

Při teplotách pod +5ºC a nad 80ºC není pokládka možná.

Vždy je nutné nanést minimálně 3 až 4 pásky lepidla na jeden metr šířky tepelně izolační desky puren – housenky lepidla musí být minimálně 8 mm.

Počet pásků lepidla je třeba v rozích a krajích ploch zvýšit.

 

Vždy je však také nutné dodržovat pokyny uvedené na obalech lepidla.

 

Pokládka lepením za horka:

 

Pro lepení za horka je možné použít desky puren kašírované minerálním rounem, desky kašírované skelným vláknem i desky bez kašírování.

Desky puren snáší krátkodobé ohřátí až na   + 250ºCa tak mohou být bez problémů lepeny na parozábranu horkým bitumenem.

Dokonalé ukotvení docílíme tak, že nejméně 50% plochy desky puren je přilepeno.

Rovněž je možné uložení do lítého horkého bitumenu.

Spotřeba horkého bitumenu:

-         nejméně 1,5 kg/m2

 

 

                                

puren®  tepelně izolační desky

 

Návod k pokládce mechanickým kotvením, volným položením a natavování bitumenových pásu:

 

Mechanické kotení:

puren desky je možné také mechanicky kotvit. Pro docílení správného uložení postačuje i mechanické kotvení pomocí k tomu určených mechanických kotev.

Jejich počet se řídí výpočtovými tabulkami, druhem nosné konstrukce a silou sání větru pro danou stavbu.

Volná pokládka:

Jednou z možností je i volná pokládka puren desek na podklad. Takto provedená střešní skladba musí být dostatečně zatížená ( např. kačírkem )

Zejména je třeba dbát na dostatečné přitížení okrajů, a dalších namáhaných ploch.

Hydroizolační pásy, folie, bitumenové pásy:

 

Na tepelně izolační desky puren lze klást všechny běžně užívané hydroizolační pásy a to jak mechanicky kotvené, tak i natavované bitumenové pásy.

puren desky jsou vhodné i pro tzv.obrácené a zelené střechy, k tepelné izolaci teras i střech s kačírkem.

 

Při pokládce je nutné dodržovat obecně platné předpisy a normy pro střešní pláště a stavby obecně.